Privacy verklaring

Privacy

Mead Johnson & Company respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die wordt verschaft – indien en voorzover daarvan sprake is – te allen tijde vertrouwelijk en conform de vigerende wet- en regelgeving wordt behandeld.

Doeleinden

Als de bezoeker of gebruiker een contactformulier op de website invult of Mead Johnson & Company een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die de bezoeker of gebruiker toestuurt, bewaard in een gesloten systeem zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het verzoek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De door de bezoeker of gebruiker verstrekte gegevens gebruikt Mead Johnson & Company om te kunnen voldoen aan informatieverzoeken van bezoekers of gebruikers. Alle gegevens die Mead Johnson & Company ontvangt, worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld door Mead Johnson & Company en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Mead Johnson & Company hanteert hierbij de strikte wet- en regelgeving alsmede de Europese richtlijnen die in Nederland in dit kader gelden.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bezoekersaantallen worden anoniem bijgehouden ten bate van monitoring en verbetering van de website alsmede statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze statistische gegevens zijn anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Google Analytics

Mead Johnson & Company maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers of gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over het functioneren van de website te kunnen verstrekken. Google kan worden verplicht deze informatie aan derden te verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht is. Mead Johnson & Company heeft hier geen enkele invloed op en aanvaardt geen aansprakelijkheid in dat kader.

Gebruik van cookies

Mead Johnson & Company maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker of gebruiker op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Mead Johnson & Company onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van bezoekers en gebruikers analyseren. Bezoekers of gebruikers kunnen het gebruik van deze cookies weigeren. Dit kan de de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Contact, vragen, klachten, recht van verzet en opmerkingen

Voor vragen, klachten, opmerkingen, schriftelijke verzoeken tot wijziging of verwijdering, recht van verzet en reacties kunt u terecht bij:

Mead Johnson & Company                                                                                                                                                 
Zuidplein 142
1077 XV Amsterdam

Tel: 0800-4455001                                                                                                         
e-mail: info@meadjohnson.nl

Aanpassen

Mead Johnson & Company behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

©2013 Mead Johnson & Company. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

2013 Mead Johnson & Company, LLC.
Alle rechten voorbehouden