Vergoeding

Stap niet op eigen initiatief over op Nutramigen of Nutramigen PURAMINO. Vermoed je dat je kindje koemelkallergie heeft? Ga eerst langs bij het consultatiebureau of je arts. Als het nodig is, schrijven zij je Nutramigen voor. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor deze voeding.

Jouw arts weet hoe hij vergoeding kan aanvragen. Ze moeten een ‘Verklaring dieetpreparaten’ invullen. Na goedkeuring van de verklaring kun je de medische voeding direct meenemen.

Als Nutramigen niet vergoed wordt, terwijl dit volgens jou wel zou moeten, kun je bezwaar aantekenen bij je zorgverzekeraar met het verzoek de kwestie te heroverwegen.

Als je hierover vragen hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen. 

Nutramigen

Allergietest

Inventariseer de klachten van jouw baby.

test nu
Puramino

Nutramigen

Nutramigen bij koemelkallergie. Wetenschappelijk bewezen.

Meer

2013 Mead Johnson & Company, LLC.
Alle rechten voorbehouden